Tuesday, February 12, 2019

Ranch Radio Song of the Day

In 1963 Carl Smith recorded our selection today, The Tall Tall Gentleman. THE WESTERNER https://thewesterner.blogspot.com/

https://youtu.be/jVv2XImOVyQ

1 comment:

như thủy said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chia sẻ kinh nghiệm trang web mua đồng hồ uy tín tại mỹ nhất hay những hạn chế dịch vụ mua hộ hàng mỹ hay dịch vụ mua nước hoa pháp và vận chuyển gửi hàng đi nhật cùng với dịch vụ mua hộ hàng mỹ uy tín đầy tiện ích.